گازینۆئۆن ئۆنلاینی عێراق

یەکێک لە باشترین گازینۆکانی ئۆنلاینی عێراق گازینۆیەکی بێتفاینەلەسەر  گازینۆی بەغدا ئەم گازینۆ یەکێک لە باشترین گازینۆکانی ئۆنڵاینی ئێراق گازینۆیەکی بێتفاینال لەسەر ‘گازینۆی بەغدا’٠ سەرسوڕهێنەرەی ئۆنڵاین بۆ یاریزانانی عێراق ساڵی ٢٠١٣…